top of page

FORTROLIGHEDSPOLITIK

PUBLIKATIONSDIREKTØR


Gaelle GALBOIS
SARL Le Moulin des Foulons
Fullers

37310 Chedigny

WEBSITES INDHOLD


Denne side er ejet af "Le Moulin des Foulons".

Oplysningerne på dette websted er kun til generel information.

De produkter og tjenester, der præsenteres på denne side, er beregnet til at blive brugt i overensstemmelse med de kontraktmæssige betingelser og de gældende priser.

Le Moulin des Foulons forbeholder sig retten til at ændre indholdet på siden til enhver tid uden varsel.

COMPUTER OG FRIHED


I overensstemmelse med loven nr. 78-17 af 6. januar 1978 vedrørende databehandling og frihedsrettigheder, kan du til enhver tid få adgang til de personlige oplysninger, der vedrører dig og opbevares af din varetægt, anmode om deres ændring eller sletning. Du kan således uigenkaldeligt anmode om, at oplysninger om dig bliver berigtiget, udfyldt, præciseret, opdateret eller slettet, hvis de er unøjagtige, ufuldstændige, tvetydige, forældede, eller hvis indsamling eller brug, kommunikation eller opbevaring er forbudt.
Lov af 1. august 2000 vedrørende kommunikationsfrihed (ændring af loven af 30. september 1986): hjemmesiden er udgivet af Le Moulin des Foulons.

GENEREL DATABESKYTTELSESFORORDNING


Le Moulin des Foulons implementerer behandlingen af personoplysninger som en del af sin aktivitet og især via sin hjemmeside.

Han forpligter sig til at behandle alle personoplysninger i overensstemmelse med de gældende regler. Dens onlinetjeneste begrænser indsamlingen af personlige data til det, der er strengt nødvendigt for dets reservationsanmodningssystem via e-mail.

FORMÅL MED BEHANDLING

  • Behandle dine online reservationsanmodninger fra URL'en  https://www.lemoulin des foulons.com  ,

  • Kommunikere med dig om din konto, for at fejlfinde problemer med din konto, for at løse en tvist, for at opkræve gebyrer eller skyldige penge, for at indsamle dine meninger via undersøgelser eller spørgeskemaer, for at sende opdateringer om vores virksomhed eller på anden måde kontakte dig for at håndhæve vores bruger aftale, gældende national lovgivning og enhver aftale, vi måtte have med dig. Til disse formål kan vi kontakte dig via e-mail, telefon, sms og per post.

 

MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER


Alle indsamlede personlige data forbliver under Le Moulin des Foulons eksklusiv kontrol og bliver aldrig kommunikeret eller markedsført. Modtagerne af personoplysninger er lederne af Le Moulin des Foulons og tjenesteudbydere, der kontraktligt overholder de gældende regler og er ansvarlige for deres behandling. ​​​

DATA OPBEVARING VARIGHED

      

I overensstemmelse med GDPR kan du få adgang til de personlige data om dig eller anmode om deres sletning. Du har også ret til at modsætte dig, berigtige og begrænse behandlingen af dine data. For at udøve disse rettigheder eller for ethvert spørgsmål om behandlingen af dine data af Le Moulin des Foulons, kan du kontakte os elektronisk (lemoulindesfoulons@hotmail.com) eller pr. post på følgende adresse: Les Foulons, 37310 Chédigny.

INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER


I henhold til databeskyttelsesloven af 6. januar 1978 informerer vi dig om, at personlige data indsamlet fra internetbrugere via en formular under ingen omstændigheder kan overføres gratis eller mod betaling til tredjeparter, fysiske eller juridiske personer.

Data indsamlet: 

- Navn

- fornavn

- Mail addresse

- Telefon

- Adresse

- data vedrørende dit ophold i vores gîtes og bed and breakfasts
Administrative data opbevares i højst 3 år, og data relateret til bogføring i højst 6 år.

Sikkerhed og modifikation: Systemsikkerhedsforanstaltninger er blevet indført for at sikre beskyttelsen af dine data. Du kan udøve retten til at ændre eller slette dine data ved at kontakte os via e-mail eller post.

EJERSKAB AF RETTIGHEDER


Alle elementer på denne hjemmeside (især de registrerede varemærker, domænenavne, tekster, grafik, logoer, lyde, fotos, animationer og koder) er ejet af udgiverne af denne hjemmeside, med undtagelse af elementer, der stammer fra dine partnere eller partnere til Pulse. Beskyttelsen af dit websted er derfor underlagt national og international lovgivning vedrørende intellektuel ejendomsret. Derfor er enhver reproduktion og/eller repræsentation og/eller redistribution, helt eller delvist, på ethvert elektronisk medium eller ej, nutid eller fremtid, forbudt uden udtrykkelig og forudgående tilladelse. Manglende overholdelse af dette forbud vil sandsynligvis udgøre en forfalskning, der involverer enhver lovovertræders civilretlige og strafferetlige ansvar. På samme måde er informationsdatabaser beskyttet i henhold til den lovgivning, der gælder for datakompilering. Således at enhver udtrækning eller forsøg på udtrækning, helt eller delvis, sandsynligvis vil involvere enhver lovovertræders civilretlige og strafferetlige ansvar.
Hvis webstedet er integreret fra et CMS, er softwaren placeret under GPL-licensen samt alle de tekniske godkendelser og tilhørende udvidelser.
På trods af al den omhyggelighed, der er taget ved oprettelse og opdatering af indholdet på webstedet, kan Le Moulin des Foulons ikke holdes ansvarlig for ændringer af de juridiske bestemmelser, eller af enhver rækkefølge, der sker efter offentliggørelsen.
Denne side er underlagt fransk lovgivning, og de kompetente domstole er de franske domstole.

IMPLEMENTERING AF HYPERTEKST LINKS


Vi informerer dig om, at ethvert websted eller ethvert andet medie er autoriseret til at citere vores URL eller til at oprette et hypertekstlink, der peger til adressen på vores websted. Tilladelsen til at oprette et link er gyldig for ethvert medie, med undtagelse af dem, der formidler information af politisk, religiøs, pornografisk, fremmedfjendsk karakter, eller som kan påvirke følsomheden hos det største antal.

I henhold til denne autorisation forbeholder vores team sig retten til at gøre indsigelse.

Derudover giver vi dig, som en del af etableringen af et hypertekstlink på dit websted, også ret til at gengive vores logo inden for den eneste grænse for etableringen af nævnte link og den gældende henvisning. Som sådan skal logoets format og charter respekteres.
Enhver oprettelse af et hypertekstlink, der peger på denne side, kræver forudgående skriftligt samtykke fra Le Moulin des Foulons. Eksistensen af et hypertekstlink fra dette websted til et andet websted udgør ikke en validering af dette websted eller dets indhold, Le Moulin des Foulons kan ikke udøve kontrol over indholdet på disse websteder og kan ikke holdes ansvarlig for de fremsatte oplysninger, meninger og anbefalinger af disse tredjeparter. Det er også vigtigt at huske de risici, der er forbundet med elektronisk transmission af information: forsinkelser, udeladelser eller unøjagtigheder vil sandsynligvis forekomme.

Brugeren er eneansvarlig for denne brug. Derudover kan dette websted, uden dets viden, være blevet linket til andre websteder ved hjælp af hypertekstlinks, Le Moulin des Foulons tillader ikke denne type link eller praksis. Le Moulin aux roses fralægger sig ethvert ansvar og giver ingen garanti, hverken eksplicit eller implicit, for de oplysninger, der præsenteres på disse andre sider, deres indhold og relationer til Le Moulin des Foulons.

DESIGN og REDAKTIONSLEDELSE

Moulin des Foulons
Fullers

37310 Chedigny

 

INDKVARTERING
WIX
https://www.wix.com

bottom of page